• IMG_4725IMG_3739.jpg
 • CRW_3173.jpg
 • dji_0653.jpg
 • IMG_4150IMG_3739.jpg
 • WITR_0003.jpg
 • IMG_1879.jpg
 • IMG_3508.jpg
 • g03.jpg
 • d02.jpg
 • IMG_9409.jpg
 • IMG_3501.jpg
 • IMG_4014.jpg
 • IMG_8112.jpg
 • CRW_3178b.jpg
 • IMG_0126.jpg
 • IMG_1512.jpg
 • IMG_9366.jpg
 • 01.jpg
 • IMG_4370.jpg
 • DSC_00320030.jpg
 • IMG_3523.jpg
 • WITR_0002.jpg
 • IMG_5761.jpg
 • IMG_2315.jpg
 • IMG_2873.jpg
 • IMG_9612.jpg
 • IMG_4130.jpg
 • IMG_0414.jpg
 • IMG_1115.jpg
 • WITR_0010b.jpg
 • dji_0614.jpg
 • IMG_8807.jpg
 • IMG_1469.jpg
 • IMG_8443.jpg
 • IMG_6317.jpg
 • IMG_1326.jpg
 • IMG_0407.jpg
 • IMG_8967.jpg

 

Rada Parafialna jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.

W Polsce podstawą prawną do tworzenia Rad Parafialnych są wytyczne zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

KPK 536

„1. Jeśli zadaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej

2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego”.

KPK 537

„W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrani zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kanonu 532”.

Do proboszcza należy troska o ustanowienie rady parafialnej w oparciu o obowiązujące przepisy, której zadaniem jest „ omawianie zagadnień duszpasterskich, które dotyczą życia religijnego na terenie parafii, jak też dyskutowanie nad programami duszpasterskimi przedstawionymi przez kurię diecezjalną czy najnowszymi dokumentami papieskimi” (Pierwszy Synod Diecezji Warszawsko – Praskiej nr 136&1)

Zgodnie z normami prawa partykularnego zawartymi w statutach Pierwszego Synodu Diecezji Warszawsko – Praskiej nr 136&3 „Działalność rad parafialnych ustaje z chwilą odejścia proboszcza”.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.