• IMG_8443.jpg
 • IMG_0407.jpg
 • IMG_0126.jpg
 • IMG_1512.jpg
 • WITR_0003.jpg
 • IMG_8967.jpg
 • 01.jpg
 • IMG_3501.jpg
 • WITR_0002.jpg
 • IMG_9612.jpg
 • IMG_8112.jpg
 • WITR_0010b.jpg
 • IMG_9366.jpg
 • IMG_1326.jpg
 • IMG_9409.jpg
 • IMG_4014.jpg
 • CRW_3178b.jpg
 • g03.jpg
 • d02.jpg
 • IMG_2315.jpg
 • IMG_6317.jpg
 • IMG_3523.jpg
 • IMG_4130.jpg
 • IMG_4725IMG_3739.jpg
 • IMG_0414.jpg
 • CRW_3173.jpg
 • IMG_3508.jpg
 • IMG_1469.jpg
 • IMG_4370.jpg
 • IMG_1879.jpg
 • IMG_5761.jpg
 • IMG_4150IMG_3739.jpg
 • IMG_1115.jpg
 • IMG_2873.jpg
 • DSC_00320030.jpg
 • IMG_8807.jpg

 

W niedzielę, 7 października 2018 r. w kościele parafialnym po raz pierwszy zaprezentowane zostały nowe obrazy św. Andrzeja Boboli oraz św. Jana Marii Vianeya. Tego dnia gościliśmy też naszego parafianina ks. Stanisława Kanię, który w swojej posłudze w sposób szczególny czci św. Andrzeja Bobolę, jest proboszczem parafii i budowniczym kościoła w Rajszewie, pod jego wezwaniem. W swoich kazaniach przybliżył on wiernym tę postać. Ksiądz Stanisław dokonał również aktu poświęcenia obydwu obrazów.

Więcej informacji o św. Andrzeju Boboli można znaleźć tutaj: Andrzej Bobola. Więcej informacji o św. Janie Marii Vianneyu, proboszczu z Ars i patronie wszystkich proboszczów - tutaj: Jan Maria Vianney.

W sobotę, 18 sierpnia 2018 r. obchodziliśmy w Jasienicy 74 rocznicę przejścia przez miejscowość frontu u schyłku II wojny światowej. Po Mszy św. w intencji ofiar wojny, przed pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie odczytany został apel poległych, a przedstawiciele władz samorządowych, naszej szkoły oraz mieszkańców Jasienicy złożyli wieńce i zapalili znicze.

18 sierpnia 1944 r. Jasienica została wyzwolona spod okupacji niemieckiej. Nadchodzący ze wschodu żołnierze Armii Czerwonej przeprowadzili szereg natarć na umocnione w rejonie nasypu kolejowego pozycje niemieckie. Zmasowane bombardowania i ostrzał artyleryjski poprzedzające bitwę, same działania wojenne, jak i przygotowania okupanta do konfrontacji przyniosły wielu mieszkańcom Jasienicy i ludziom, którzy tu wtedy przebywali śmierć i rany, od których umierali jeszcze wiele tygodni później.

W środę, 15 sierpnia 2018 r. Kościół Katolicki obchodził Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to jedno z najstarszych, bo sięgających aż V wieku świąt chrześcijańskich. W tradycji polskiej nazywane jest także Świętem Matki Boskiej Zielnej, a np. w Kongo Matki Boskiej Znakomitej. U naszych południowych sąsiadów, Czechów jest to Święto Matki Boskiej Korzennej.

Podczas Mszy św. o godz. 10:00 do świątyni przez przedstawicieli naszej miejscowości i w asyście grupy "Jasieńki" został wniesiony wieniec dożynkowy. W czasie liturgii Jasieńki zaśpiewały pieśń "Kośmy zboże".

W minioną niedzielę, 15 lipca 2018 r. miało miejsce poświęcenie figury św. Michała Archanioła. Archanioł Michał w Piśmie Świętym przedstawiany jest jako zwycięsko walczący z szatanem i jego hufcami. Dlatego jego atrybutem jest miecz. Nie jest to jedyny jego wizerunek w naszej świątyni. W kaplicy Miłosierdzia Bożego znajduje się witraż trzech Archaniołów, gdzie Michał przedstawiony jest obok Gabriela i Rafała. Święto Świętych Archaniołów obchodzone jest w naszej diecezji 3 października i tego dnia mamy w Jasienicy odpust parafialny ustanowiony przez abp. Henryka Hosera w 2009 r. 

Fundatorem figury jest jedna z jasienickich rodzin. Podstawę wykonał pan Henryk Sobiesiak, który również zamontował figurę.

W ostatnią niedzielę, 10 czerwca 2018 r. podczas Mszy św. o godz. 10:00 miał miejsce akt poświęcenia nowych obrazów do naszej świątyni. Są to wizerunki świętej siostry Faustyny Kowalskiej, której kult jest szczególnie związany z pobliskim Ostrówkiem, oraz błogosławionego księdza Michała Sopoćki, spowiednika siostry Faustyny. Nowe portrety świętych znajdą swoje miejsce w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

Obrazy są darem dla naszej wspólnoty od pani Góreckiej z ul. Lipowej i jej najbliższych oraz państwa Heleny i Romana Tararujów z ul. Leśnej i ich najbliższych. Ramy wykonał pan Konrad Stępień z ul. Wołomińskiej. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

W czwartek, ostatniego dnia maja 2018 r. obchodziliśmy w Kościele Katolickim Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. O godz. 10:00 była celebrowana w naszym kościele parafialnym uroczysta Msza św. na zakończenie której, zgodnie z tradycją wyruszyła na ulice Jasienicy procesja Eucharystyczna.

W tym świadectwie wiary udział wzięły wszystkie działające w parafii wspólnoty - Koła Żywego Różańca, Rycerstwo Niepokalanej, bielanki i ministranci, a także druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy. W sposób szczególny, w swych przepięknych strojach widoczne były dzieci, które kilka dni temu przyjęły swoją I Komunię świętą i przeżywały właśnie biały tydzień. Wyjątkowego w tym roku kolorytu jasienickiej procesji dodała grająca radośnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza.

W niedzielę, 20 maja 2018 r. Kościół Katolicki obchodził Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą w roku liturgicznym okres wielkanocny. W naszej parafii był to szczególny dzień jeszcze z kilku powodów. O godz. 10:00 odprawiona została uroczysta Msza św. podczas której dzieci z klas IV celebrowały rocznicę swojej I Komunii Świętej.

Po zakończeniu liturgii ksiądz Proboszcz Krzysztof Kozera zaprosił wiernych przed świątynię, gdzie dokonano odsłonięcia i pobłogosławienia pomnika św. Jana Pawła II i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

We wtorek, 15 maja 2018 r. o godz. 20:00 odprawiona została Msza św. polowa przy kapliczce Matki Bożej u zbiegu ulic Kolejowej i Lipowej. Jest to zupełnie nowa inicjatywa księdza proboszcza Krzysztofa Kozery. W maju, miesiącu szczególnie poświęconym Najświętszej Maryi Pannie wierni, zwłaszcza na wsi, zgodnie z tradycją śpiewają nabożeństwa majowe przed kapliczkami. Ksiądz nawiązując do tej tradycji postanowił wyjść z Panem Jezusem ze świątyni, by być bliżej parafian w ich domostwach.

W tym miesiącu odprawiane są zatem wieczorne Msze św. polowe, przy przydrożnych kapliczkach usytuowanych w różnych częściach naszej miejscowości. Nabożeństwa te są sprawowane każdorazowo w intencji mieszkańców wybranej części parafii.

W czwartek, 3 maja 2018 r. obchodziliśmy Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja. Z tej racji w naszej parafii o godz. 10:00 odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, intencji Rycerstwa Maryi Niepokalanej oraz, ze względu na przypadające następnego dnia wspomnienie św. Floriana, także w intencji Druhów z OSP Jasienica.

Nabożeństwo koncelebrowane było przez dwóch duchownych - Księdza Proboszcza Krzysztofa Kozerę oraz Księdza Kamila Sulicha, który wygłosił płomienne, emocjonujące kazanie.

W minionym tygodniu, katolickim pogrzebem pożegnaliśmy ś. † p. Ks. dr. Jana Gryciuka. Ksiądz Jan był w Jasienicy bardzo dobrze znany. Pełnił w naszej parafii posługę przez wiele lat, wspierając kolejnych proboszczów. Wielu jasieniczan na pewno pamięta jego mądre i płomienne kazania. Wieczny odpoczynek racz dać Panie księdzu Janowi!

Ś. † p. Ks. kan. Jan Gryciuk zmarł w czwartek, 19 kwietnia 2018 roku ok. godz. 7.45 w Zakładzie Opieki Leczniczej w Łaźniewie, w wieku 77 lat, w 51. roku kapłaństwa.