• IMG_4150IMG_3739.jpg
 • g03.jpg
 • IMG_1326.jpg
 • IMG_2873.jpg
 • CRW_3173.jpg
 • IMG_4370.jpg
 • IMG_8967.jpg
 • IMG_0414.jpg
 • IMG_9366.jpg
 • IMG_0126.jpg
 • WITR_0002.jpg
 • IMG_3508.jpg
 • IMG_2315.jpg
 • IMG_3501.jpg
 • IMG_1115.jpg
 • IMG_9409.jpg
 • IMG_4014.jpg
 • IMG_3523.jpg
 • IMG_6317.jpg
 • IMG_1879.jpg
 • IMG_8807.jpg
 • IMG_8112.jpg
 • IMG_5761.jpg
 • WITR_0010b.jpg
 • 01.jpg
 • IMG_0407.jpg
 • d02.jpg
 • IMG_8443.jpg
 • WITR_0003.jpg
 • CRW_3178b.jpg
 • IMG_1469.jpg
 • IMG_4130.jpg
 • IMG_1512.jpg
 • DSC_00320030.jpg
 • IMG_4725IMG_3739.jpg
 • IMG_9612.jpg

 

W piątek, 3 maja 2019 roku Kościół Katolicki obchodził Uroczystość Najświętszej Maryi Królowej Polski. Została ona ustanowiona przez papieża Benedykta XV w 1920 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Upamiętnia ona śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej.

W kalendarzu świeckim mamy tego dnia Święto Narodowe Trzeciego Maja, upamiętniające rocznicę uchwalenia w 1791 r. drugiej w Europie i trzeciej na świecie konstytucji - Konstytucji 3 maja.

Za nami Wielka Sobota i liturgia Wigilii Paschalnej. Tego dnia Kościół przewiduje bardzo bogatą celebrę - Liturgię Światła z ogniskiem i zapaleniem paschału, rozbudowaną Liturgię Słowa z wieloma czytaniami ze Starego i Nowego Testamentu, Liturgię Chrzcielną obejmującą błogosławieństwo wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez wiernych oraz uroczystą Liturgię Eucharystyczną.

Wigilia Paschalna jest początkiem świętowania zmartwychwstania Pana Jezusa.

Za  nami Wielki Piątek, dzień w którym w liturgii przeżywaliśmy mękę i śmierć Pana Jezusa. Tego dnia w kościołach nie była sprawowana Eucharystia.

Większa część wielkopiątkowej liturgii rozgrywała się przy obnażonym ołtarzu i prezbiterium oraz przed pustym tabernakulum. W szczytowym momencie nabożeństwa odsłonięta została figura ukrzyżowanego Chrystusa i wierni przystąpili do Adoracji Krzyża.

W końcowej części liturgii, po udzieleniu przygotowanej dzień wcześniej Komunii świętej, Najświętszy Sakrament został uroczyście, procesyjnie przeniesiony do kaplicy adoracji zwanej Grobem Pańskim.

W czwartek, 18 kwietnia 2019 r., uroczystą Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy celebrację Triduum Paschalnego. W Wielki Czwartek Kościół Katolicki przeżywa pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia Sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii.

Kończąc liturgię kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do Kaplicy Czuwania, zwanej Ciemnicą. Symbolizuje to pojmanie i uwięzienie Pana Jezusa w przeddzień Jego męki. Tabernakulum pozostaje puste.

W ostatni wtorek, 9 kwietnia 2019 roku rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne. Poprzez te święte dni przygotowania do ponownego przeżycia Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa prowadzi nas, głosząc nauki ks. infułat Jan Sikorski z Warszawy. Wieloletni spowiednik i Ojciec Duchowny Seminarium warszawskiego, kapelan Solidarności. Bardzo znana i ceniona postać, zarówno wśród duchowieństwa, jak i wiernych.

W ostatni piątek, 22 marca 2019 r. przeżywaliśmy rozważania Drogi Krzyżowej przygotowane i przedstawione przez zespół Canto Nam Deo. Można powiedzieć, że nabożeństwo w formie poetyckiej recytacji i śpiewu, w zaciemnionej świątyni stało się już pewną tradycją w naszej parafii. To już od pięciu lat, w wybrany piątek Wielkiego Postu Zespół zaprasza nas do tego rodzaju przeżyć.

Uroczystą Pasterką, w pierwszej godzinie 25 grudnia 2018 r. rozpoczęliśmy tegoroczną Uroczystość Bożego Narodzenia. Wierni zgromadzili się tego dnia bardzo licznie, w ciemnej świątyni, wokół kapłana, dzieci odgrywających role Matki Bożej, Józefa, aniołów i pasterzy, by cieszyć się z narodzin Pana Jezusa.

W Jasienicy jest to także dzień odpustu parafialnego. Świętujmy wspólnie! Bóg się rodzi!

W minioną niedzielę, 2 grudnia 2018 r. rozpoczęliśmy okres Adwentu, czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia i oczekiwania powtórnego przyjścia naszego Pana na Ziemię. W pierwszych dniach tego szczególnego czasu miały miejsce w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Prowadził je ks. Michał Dziedzic, który odpowiedzialny jest w Diecezji Warszawsko-Praskiej za duszpasterstwo młodzieży. Tematem konferencji było przykazanie miłości i sama miłość - w ujęciu boskim, bliźniego oraz miłości własnej.