• IMG_5761.jpg
 • IMG_0414.jpg
 • IMG_8112.jpg
 • IMG_4725IMG_3739.jpg
 • IMG_8967.jpg
 • IMG_3501.jpg
 • CRW_3178b.jpg
 • IMG_3523.jpg
 • IMG_3508.jpg
 • IMG_4130.jpg
 • IMG_4150IMG_3739.jpg
 • IMG_1115.jpg
 • IMG_4014.jpg
 • IMG_8807.jpg
 • d02.jpg
 • IMG_8443.jpg
 • IMG_0407.jpg
 • g03.jpg
 • IMG_1469.jpg
 • IMG_0126.jpg
 • DSC_00320030.jpg
 • IMG_9366.jpg
 • CRW_3173.jpg
 • WITR_0010b.jpg
 • IMG_9612.jpg
 • IMG_2315.jpg
 • IMG_1512.jpg
 • WITR_0003.jpg
 • IMG_1326.jpg
 • IMG_2873.jpg
 • IMG_1879.jpg
 • IMG_6317.jpg
 • IMG_9409.jpg
 • IMG_4370.jpg
 • 01.jpg
 • WITR_0002.jpg

 

Od września 2008r. z inicjatywy Pani Jolanty Malinowskiej w naszej parafii rozpoczęła swoją działalność grupa teatralna. Była to akcja opiekuńczo-wychowawcza skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Zajęcia odbywały się w świetlicy parafialnej i stanowiły dla dzieci ciekawą formę spędzania czasu wolnego, umożliwiały rozwój zainteresowań, były alternatywą na nudę.
W ramach Kółka zrealizowany został projekt "Teatr na Plebanii", w ramach którego dzieci odbyły szereg zajęć z profesjonalnymi aktorami, uczestniczyły w warsztatach w jednym z krakowskich teatrów i miały okazje prezentować swoje inscenizacje w wielu miejscach - m. in. w warszawskim teatrze Komedia.
Dziecięce kółko teatralne to pasja Pani Jolanty - po raz pierwszy poprowadziła taką grupę już dwadzieścia lat temu.
Tradycje amatorskiej grupy teatralnej są w Jasienicy bardzo długie - sięgają czasów jeszcze przedwojennych i pierwszego kierownika ówczesnej szkoły powszechnej.
Ostatnie przedstawienie zrealizowano podczas pikniku szkolnego w czerwcu 2013r.

W niedzielę, 23 stycznia, z okazji dni Babci i Dziadka dzieci z kółka teatralnego pod kierownictwem pani Joli Malinowskiej przedstawiły w naszym kościele inscenizację baśni Jana Chrystiana Andersena "Dziewczynka z zapałkami".
Przejmująca historia biednej dziewczynki, która umiera na ulicy z zimna, pomimo mijających ją przechodniów i tym razem chwyciła wszystkich za serca, dostarczając nam wielu emocji i miejmy nadzieję przemyśleń.

W dniu 11 grudnia na deskach stołecznego teatru „Komedia” wystąpili nasi młodzi aktorzy z parafialnego kółka teatralnego. W ramach imprezy bożonarodzeniowej „Gwiazdka świeci dla dzieci” zaprezentowali szerokiemu gronu publiczności przedstawienie pt. „Brzydkie Kaczątko”. Impreza ta odbyła się już po raz siedemnasty, jej organizatorem jest Fundacja Pomocy Społecznej EVA, która pomaga dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.