• d02.jpg
 • IMG_2873.jpg
 • IMG_8443.jpg
 • IMG_8807.jpg
 • IMG_4725IMG_3739.jpg
 • IMG_8967.jpg
 • IMG_1469.jpg
 • WITR_0003.jpg
 • IMG_4150IMG_3739.jpg
 • IMG_1326.jpg
 • CRW_3173.jpg
 • IMG_1512.jpg
 • IMG_3523.jpg
 • WITR_0002.jpg
 • dji_0614.jpg
 • IMG_4014.jpg
 • CRW_3178b.jpg
 • IMG_6317.jpg
 • DSC_00320030.jpg
 • WITR_0010b.jpg
 • IMG_0407.jpg
 • IMG_4370.jpg
 • IMG_9409.jpg
 • 01.jpg
 • IMG_5761.jpg
 • IMG_2315.jpg
 • g03.jpg
 • IMG_1115.jpg
 • IMG_4130.jpg
 • IMG_0126.jpg
 • IMG_8112.jpg
 • IMG_0414.jpg
 • IMG_3508.jpg
 • IMG_9366.jpg
 • IMG_9612.jpg
 • IMG_1879.jpg
 • dji_0653.jpg
 • IMG_3501.jpg

 

Od września 2008r. z inicjatywy Pani Jolanty Malinowskiej w naszej parafii rozpoczęła swoją działalność grupa teatralna. Była to akcja opiekuńczo-wychowawcza skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Zajęcia odbywały się w świetlicy parafialnej i stanowiły dla dzieci ciekawą formę spędzania czasu wolnego, umożliwiały rozwój zainteresowań, były alternatywą na nudę.
W ramach Kółka zrealizowany został projekt "Teatr na Plebanii", w ramach którego dzieci odbyły szereg zajęć z profesjonalnymi aktorami, uczestniczyły w warsztatach w jednym z krakowskich teatrów i miały okazje prezentować swoje inscenizacje w wielu miejscach - m. in. w warszawskim teatrze Komedia.
Dziecięce kółko teatralne to pasja Pani Jolanty - po raz pierwszy poprowadziła taką grupę już dwadzieścia lat temu.
Tradycje amatorskiej grupy teatralnej są w Jasienicy bardzo długie - sięgają czasów jeszcze przedwojennych i pierwszego kierownika ówczesnej szkoły powszechnej.
Ostatnie przedstawienie zrealizowano podczas pikniku szkolnego w czerwcu 2013r.

We czwartek 17 grudnia, przed mszą świętą dla dzieci odbyło się przedstawienie jasełkowe przygotowane przez parafialne kółko teatralne. Dzieci w starannie przygotowanych kostiumach odegrały sceny z Nowego Testamentu poprzedzające narodzenie Pana Jezusa. Widzieliśmy Archanioła Gabriela zwiastującego Pannie Maryi narodzenie Jezusa, anioła polecającego Józefowi by nie odprawiał Maryi, a także Maryję odwiedzającą brzemienną Elżbietę.
W częśći drugiej przedstawienia dzieci pokazały nam jak zbawienny wpływ może mieć Święta Rodzina i Dzieciątko Jezus na ludzi nieszczęśliwych i zbłąkanych.
Całość zakończyła się odśpiewaniem kolędy oraz świątecznymi życzeniami dla obydwu obecnych kapłanów oraz wszystkich zgromadzonych wiernych. Nie zabrakło też gromkich oklasków.

"Matka. Ileż każdemu z nas kojarzy się myśli i uczuć na dźwięk tego słowa! Przyszedłeś na świat istotą drobną, słabą, brzydką, krzykliwą i niezaradną. Kto wówczas chciałby się tobą zajmować, kto chciałby cię otoczyć opieką, poświęcić ci dnie całe i długie godziny w nocy? Kto wówczas wiedział o istnieniu twoim, kto myślał o tobie, z kim łączyła cię jakakolwiek nić życzliwości? Z nikim. Tylko matka cię kochała."

We czwartek, 18 czerwca przed uroczystą mszą świętą kończącą obchody oktawy Bożego Ciała parafialna grupa teatralna przedstawiła program przygotowany z okazji minionego dnia matki i nadchodzącego dnia ojca.

W czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II dzieci z grupy teatralnej pod okiem swojej opiekunki Pani Jolanty Malinowskiej, podczas południowej mszy świętej zaprezentowały przygotowany specjalnie na tę okazję program poetycki.
Widowisko zakończyło się wspólnym odśpiewaniem pieśni  "Barka" przez wszystkich wiernych zgromadzonych w świątyni, którzy na prośbę ojca rekolekcjonisty ustawili się w wielki krąg.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.