• IMG_1512.jpg
 • IMG_0414.jpg
 • IMG_9366.jpg
 • IMG_4130.jpg
 • IMG_2315.jpg
 • d02.jpg
 • IMG_4370.jpg
 • IMG_2873.jpg
 • IMG_4150IMG_3739.jpg
 • g03.jpg
 • 01.jpg
 • WITR_0003.jpg
 • IMG_1326.jpg
 • IMG_0407.jpg
 • IMG_1469.jpg
 • IMG_4725IMG_3739.jpg
 • CRW_3173.jpg
 • WITR_0010b.jpg
 • IMG_9612.jpg
 • IMG_3508.jpg
 • IMG_0126.jpg
 • IMG_1879.jpg
 • IMG_8443.jpg
 • WITR_0002.jpg
 • IMG_3501.jpg
 • IMG_8112.jpg
 • IMG_8807.jpg
 • IMG_5761.jpg
 • CRW_3178b.jpg
 • DSC_00320030.jpg
 • IMG_8967.jpg
 • IMG_6317.jpg
 • IMG_1115.jpg
 • IMG_4014.jpg
 • IMG_3523.jpg
 • IMG_9409.jpg

 

Od września 2008r. z inicjatywy Pani Jolanty Malinowskiej w naszej parafii rozpoczęła swoją działalność grupa teatralna. Była to akcja opiekuńczo-wychowawcza skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Zajęcia odbywały się w świetlicy parafialnej i stanowiły dla dzieci ciekawą formę spędzania czasu wolnego, umożliwiały rozwój zainteresowań, były alternatywą na nudę.
W ramach Kółka zrealizowany został projekt "Teatr na Plebanii", w ramach którego dzieci odbyły szereg zajęć z profesjonalnymi aktorami, uczestniczyły w warsztatach w jednym z krakowskich teatrów i miały okazje prezentować swoje inscenizacje w wielu miejscach - m. in. w warszawskim teatrze Komedia.
Dziecięce kółko teatralne to pasja Pani Jolanty - po raz pierwszy poprowadziła taką grupę już dwadzieścia lat temu.
Tradycje amatorskiej grupy teatralnej są w Jasienicy bardzo długie - sięgają czasów jeszcze przedwojennych i pierwszego kierownika ówczesnej szkoły powszechnej.
Ostatnie przedstawienie zrealizowano podczas pikniku szkolnego w czerwcu 2013r.

W dniu 21 grudnia 2010 r. w świetlicy parafialnej odbyło się spotkanie wigilijne Bielanek, Ministrantów, Dzieci Świetlicowych i Kółka Teatralnego. Były wzajemne życzenia, łamanie się opłatkiem, który jest symbolem Eucharystii i pojednania, i wspólne spożycie uroczystej wieczerzy wigilijnej. Atmosfera świąt udzieliła się wszystkim. Dzieci wspólnie śpiewały kolędy a na koniec otrzymały od Księdza Proboszcza słodkie upominki.

W sobotę, 16.10.2010 odbyła się impreza „Trzy pączki w Tłuszczu”, której celem było zachęcenie do działań na rzecz osób ubogich i wykluczonych społecznie, oraz podziękowanie osobom i firmom, które już wspierają inicjatywy lokalne mające wpływ na poprawę sytuacji mieszkańców naszej gminy. W tym wydarzeniu kulturalnym wzięły udział dzieci z naszego kółka teatralnego, prezentując lokalnym władzom, przedsiębiorcom, i przedstawicielom oświaty przedstawienie o wykluczonym społecznie Brzydkim Kaczątku.

W piękne niedzielne popołudnie, dnia 30 maja 2010r. dzieci z kółka teatralnego wystawiły w naszym kościele parafialnym przedstawienie pt. "Brzydkie Kaczątko", kończąc w ten sposób projekt "Teatr na plebanii". Projekt realizowany był przez gminę Tłuszcz i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.