Już za nami pierwsze powakacyjne spotkanie. Z zadowoleniem powróciły bielanki do swoich zajęć formacyjnych. Myślą przewodnią wrześniowego spotkania były słowa z Ewangelii św. Mateusza (5, 14-16) "Wy jesteście światłem świata".

Gościem bielanek był ksiądz Grzegorz. Opowiedział nam o swoim spotkaniu z Matką Teresą, która niestrudzenie pomagając najuboższym i zapomnianym, chciała być dla nich światłem prowadzącym ich do Chrystusa.

Odczytanie Ewangelii Rozważanie przypowieści Zabawa Wspólna modlitwa Wspólna zabawa

 

 

Zapraszamy do: