Pierwsze dni kwietnia poprzedzające Niedzielę Palmową są w naszej parafii czasem wielkopostnych ćwiczeń rekolekcyjnych. To cztery dni spotkań modlitewnych, słuchania Słowa Bożego, wzmożonego korzystania z sakramentów. W tym roku naszym przewodnikiem na drogach rekolekcji jest ojciec karmelita bosy Piotr Frosztęga, który przybył do naszej parafii z klasztoru na Białorusi, gdzie od 2004 roku pełni posługę duszpasterską. Przewodnią myślą nauk rekolekcyjnych jest dziękczynienie za miłość i miłosierdzie Boże.

 


Ojciec Piotr idzie do dzieci Spowiedź wielkopostna Namaszczenie Chorych Stacja II
Zapraszamy do galerii.
O rekolekcjach piszemy też w artykułach Rekolekcje dla dzieci i Rocznica śmierci Jana Pawła II.