Dzieje naszej parafii od samych jej początków spisywane są w kronikach. Na kartach tych ksiąg upamiętnione zostały wszystkie ważniejsze wydarzenia - kolejne etapy budowy naszej świątyni, wizytacje kanoniczne i uroczystości. Można tu znaleźć wiele unikalnych fotografii i dokumentów. W tym miejscu postanowiliśmy pokazać część kart z pierwszych tomów kronik.
Zachęcamy do ich przejrzenia. Dla starszych parafian będzie to okazja do powspominania czasów minionych, nieco młodsi będą mieli okazję przekonać się jakie były początki parafii w Jasienicy.

List mieszkańców Jasienicy do księdza prymasa
15 listopada 1982r.


Dekret o kaplicy


Uroczyste poświęcenie placu pod budowę kościoła -
Ksiądz biskup Władysław Miziołek na placu budowy

Powitanie księdza biskupa Władysława Miziołka

Uroczysta Msza Święta celebrowana przez ks. bpa Władysława Miziołka

"Komunia Święta przyjmowana na placu w pyle ziemi"

Poświęcenie placu pod budowę świątyni


Początek budowy kościoła

Prace ziemne

Wykopy pod fundamenty


Wznoszenie murów kościoła


Zręby wieży kościelnej


Nowowzniesiony dom parafialny


Wmurowanie kamienia węgielnego -
powitanie księdza biskupa Władysława Miziołka

Wmurowanie kamienia węgielnego -
wierni przybyli na uroczystość

Wmurowanie kamienia węgielnego


Pierwsza wizytacja kanoniczna


Uroczyste poświęcenie kościoła przez ks. bpa Władysława Miziołka

Uroczyste poświęcenie kościoła przez ks. bpa Władysława Miziołka


Dalsze prace w kościele


Poświęcenie nowych organów


Otwarcie sali gimnastycznej w naszej szkole


Druga wizytacja kanoniczna - ks. biskup Zbigniew Kraszewski

Druga wizytacja kanoniczna - ks. biskup Zbigniew Kraszewski i strażacy


Poświęcenie kaplicy Miłosierdzia Bożego
16 września 2002r.


Poświęcenie figury Matki Bożej
13 maja 2003r.


Poświęcenie kaplicy Matki Bożej Królowej Polski
25 maja 2004r.


Misje Święte - kwiecień 2005r.


Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź konsekruje kościół w Jasienicy
17 kwietnia 2005r.

Konsekracja kościoła