W trwającym Roku Wiary, Ojciec Święty wzywa nas do spotkania z Chrystusem i bycia misjonarzami nowej ewangelizacji. Dlatego podczas listopadowego spotkania formacyjnego Ministranci zapoznali się z postacią i działalnością św. Pawła.

Po wysłuchaniu opowiadania o życiu Apostoła Narodów, chłopcy pracowali w grupach. Przygotowali krótką scenkę z życia św. Pawła, ułożyli kalambury na temat jego działalności misyjnej oraz przeprowadzili z „Nim” wywiad. Ministranci chętnie zaangażowali się w wyznaczone zadania, utrwalili zdobyte wiadomości oraz umocnili w przekonaniu, że dobro się opłaca a święty nie musi być nudny.

 

 

02 04 05 08 12

Zapraszamy do: