• IMG_8967.jpg
 • CRW_3173.jpg
 • CRW_3178b.jpg
 • IMG_8807.jpg
 • IMG_4150IMG_3739.jpg
 • IMG_0407.jpg
 • WITR_0002.jpg
 • IMG_4370.jpg
 • IMG_0126.jpg
 • IMG_9366.jpg
 • IMG_1469.jpg
 • IMG_1879.jpg
 • DSC_00320030.jpg
 • IMG_8112.jpg
 • IMG_4130.jpg
 • IMG_0414.jpg
 • IMG_4725IMG_3739.jpg
 • IMG_5761.jpg
 • IMG_8443.jpg
 • IMG_1326.jpg
 • IMG_2873.jpg
 • IMG_3508.jpg
 • IMG_9612.jpg
 • g03.jpg
 • IMG_2315.jpg
 • IMG_4014.jpg
 • IMG_1512.jpg
 • IMG_3523.jpg
 • d02.jpg
 • 01.jpg
 • WITR_0003.jpg
 • IMG_3501.jpg
 • IMG_6317.jpg
 • IMG_9409.jpg
 • IMG_1115.jpg
 • WITR_0010b.jpg

 

„Światło i życie z cierpienia i śmierci” to cykl siedmiu czytań Ewangelii, które wprowadzają w przeżywanie świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zostały one wpisane w schemat siedmioramiennego świecznika i symbolizują niedzielę Wielkanocną oraz sześć niedziel Wielkiego Postu.

Ministranci bardzo zaangażowali się we wspólne odczytywanie Pisma Świętego oraz dyskusję nad każdym tekstem biblijnym. Efektem ich pracy jest gazetka, która symbolicznie przedstawia Jezusa Chrystusa – Światłość świata.

 

 

01 02 03 04 06

Zapraszamy do: