Od pierwszych dni tego roku w pomieszczeniach plebanii radośnie zaistniała świetlica polekcyjna dla dzieci szkolnych. Codziennie po lekcjach liczna grupa dzieci z miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum oczekuje na zajęcia. Podwoje świetlicy otwierają się o 13-tej i pani Jolanta Malinowska wita dzieci na progu. Najpierw zmagania z odrabianiem prac domowych, potem gry, zabawy i wspólny posiłek. Gdy o 17-tej przychodzi zamykać świetlicę ciągle jeszcze dzieciaki napełniają ja gwarem.Świetlica 02 Świetlica 04 Świetlica 07 Świetlica 10 Świetlica 12

Zapraszamy do galerii.