We czwartek, 17 czerwca 2010r. po raz kolejny w parafialnej plebanii zebrały się osoby zainteresowane przeszłością naszej miejscowości. Podczas tego spotkania wysłuchać mieliśmy wspomnień kolejnego zaproszonego gościa - pani Krystyny Słupkowskiej. Stan zdrowia nie pozwolił jej niestety przybyć.

Pani Krystyna opowiedzieć nam miała o swoich przeżyciach z sierpnia 1944 roku, kiedy to przez Jasienicę przetoczył się front radziecko-niemiecki, w wyniku czego wielu jej mieszkańców straciło życie.
Ponieważ zbliża się kolejna rocznica tych wydarzeń, ksiądz proboszcz zaproponował aby tego roku upamiętnić owe wydarzenia i ich ofiary, a także wszystkich innych mieszkańców Jasienicy, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej, stawiając przed naszym kościołem kamień i tablicę z napisem. Ponieważ nie udało się ustalić kompletnej i zamkniętej listy ofiar bombardowania i walk z dnia 18 sierpnia 1944r., a także dlatego, iż wiemy, że na skutek odniesionych tamtego dnia ran ludzie umierali jeszcze wiele dni i tygodni później, na kamieniu nie będzie nazwisk ofiar, a treść napisu ułożona zostanie w taki sposób, by nikt nie poczuł się pominięty.
Proponowana treść napisu jest następująca:

"Pamięci mieszkańców Jasienicy, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej, a szczególnie ofiar wydarzeń z dnia 18 sierpnia 1944r."

Uczestnicy ósmego spotkania klubu historycznego Uczestnicy ósmego spotkania klubu historycznego W środku pani Maria Dobrzeniecka Ksiądz proboszcz przedstawia swoją propozycję Uczestnicy ósmego spotkania klubu historycznego

 

Zapraszamy do: