W Wielki Piątek, 2 kwietnia 2021 roku, przeżywaliśmy Liturgię Męki Pańskiej. Bardzo wyjątkową liturgię, ponieważ na Pamiątkę Męki i Śmierci Pana Jezusa, jest to jedyny dzień w roku liturgicznym, kiedy Kościół Katolicki na całym świecie nie sprawuje Eucharystii. Wierni gromadzą się jednak w świątyniach aby rozważać słowa czytań ze Starego i Nowego Testamentu, uczestniczyć we wspólnej modlitwie, dokonać aktu adoracji krzyża oraz przyjąć Komunię świętą. Na zakończenie Najświętszy Sakrament przeniesiony zostaje do kaplicy Grobu Pańskiego. 

 


Liturgia Męki Pańskiej AD 2021_9 Liturgia Męki Pańskiej AD 2021_12 Liturgia Męki Pańskiej AD 2021_15 Liturgia Męki Pańskiej AD 2021_24

 

 

Zapraszamy do: