W sobotni ranek, 13 października 2018 r. odbyła się zbiórka ministrantów. Rozpoczęła się ona tradycyjnie - wspólna modlitwą i formacją w świetlicy parafialnej. Następnie wszyscy wsiedli na rowery i udali się w stronę Ostrówka. Pierwszy przystanek miał miejsce przy pomniku upamiętniającym powstańców 1863 r. u zbiegu miejscowości Ostrówek, Tuł i Jasienica, nazywanym przez mieszkańców Ostrówka kurhanem. Następnie zatrzymaliśmy się przy pomniku państwa Sadowskich, zamordowanych w 1944 r.

Kilka minut później dotarliśmy do Domu św. Faustyny, gdzie byliśmy przyjęci przez młodą, pełną energii i radości siostrę. Chłopcy zostali oprowadzeni po Domu i wysłuchali historii Heleny Kowalskiej.

Całość zakończyła się zabawami i posiłkiem na festynie sołeckim na Osiedlu Młodych.

 


Zbórka ministrancka_1 Zbórka ministrancka_2 Zbórka ministrancka_5 Zbórka ministrancka_6

 

 

Zapraszamy do: