• IMG_1115.jpg
 • IMG_4725IMG_3739.jpg
 • IMG_3501.jpg
 • WITR_0002.jpg
 • IMG_3508.jpg
 • IMG_5761.jpg
 • IMG_4130.jpg
 • IMG_6317.jpg
 • IMG_8443.jpg
 • IMG_8967.jpg
 • DSC_00320030.jpg
 • IMG_1469.jpg
 • IMG_9612.jpg
 • IMG_0126.jpg
 • IMG_4370.jpg
 • IMG_1512.jpg
 • IMG_9409.jpg
 • IMG_1879.jpg
 • CRW_3178b.jpg
 • IMG_4014.jpg
 • IMG_3523.jpg
 • d02.jpg
 • WITR_0003.jpg
 • IMG_9366.jpg
 • IMG_8807.jpg
 • 01.jpg
 • WITR_0010b.jpg
 • IMG_4150IMG_3739.jpg
 • IMG_2315.jpg
 • CRW_3173.jpg
 • IMG_0407.jpg
 • IMG_0414.jpg
 • IMG_1326.jpg
 • IMG_8112.jpg
 • g03.jpg
 • IMG_2873.jpg

 

W sobotni ranek, 13 października 2018 r. odbyła się zbiórka ministrantów. Rozpoczęła się ona tradycyjnie - wspólna modlitwą i formacją w świetlicy parafialnej. Następnie wszyscy wsiedli na rowery i udali się w stronę Ostrówka. Pierwszy przystanek miał miejsce przy pomniku upamiętniającym powstańców 1863 r. u zbiegu miejscowości Ostrówek, Tuł i Jasienica, nazywanym przez mieszkańców Ostrówka kurhanem. Następnie zatrzymaliśmy się przy pomniku państwa Sadowskich, zamordowanych w 1944 r.

Kilka minut później dotarliśmy do Domu św. Faustyny, gdzie byliśmy przyjęci przez młodą, pełną energii i radości siostrę. Chłopcy zostali oprowadzeni po Domu i wysłuchali historii Heleny Kowalskiej.

Całość zakończyła się zabawami i posiłkiem na festynie sołeckim na Osiedlu Młodych.

 


Zbórka ministrancka_1 Zbórka ministrancka_2 Zbórka ministrancka_5 Zbórka ministrancka_6

 

 

Zapraszamy do: