W minioną niedzielę, 15 lipca 2018 r. miało miejsce poświęcenie figury św. Michała Archanioła. Archanioł Michał w Piśmie Świętym przedstawiany jest jako zwycięsko walczący z szatanem i jego hufcami. Dlatego jego atrybutem jest miecz. Nie jest to jedyny jego wizerunek w naszej świątyni. W kaplicy Miłosierdzia Bożego znajduje się witraż trzech Archaniołów, gdzie Michał przedstawiony jest obok Gabriela i Rafała. Święto Świętych Archaniołów obchodzone jest w naszej diecezji 3 października i tego dnia mamy w Jasienicy odpust parafialny ustanowiony przez abp. Henryka Hosera w 2009 r. 

Fundatorem figury jest jedna z jasienickich rodzin. Podstawę wykonał pan Henryk Sobiesiak, który również zamontował figurę.

 

 


Figura św. Miachała Archanioła_1 Figura św. Miachała Archanioła_2 Figura św. Miachała Archanioła_5 Figura św. Miachała Archanioła_6

 

 

Zapraszamy do: