W ostatnich dniach renowacji poddana została figura Matki Bożej, znajdująca się przed kościołem parafialnym. Figura ustawiona jest na placu kościelnym i narażona na działania czynników atmosferycznych. W ostatnich latach pojawiły się pęknięcia i uszkodzenia, które należało naprawić.

Podobnej renowacji poddany został krzyż znajdujący się na cmentarzu.

 

 

 

Renowacja figury Matki Bożej_1 Renowacja figury Matki Bożej_2 Renowacja figury Matki Bożej_3 Renowacja figury Matki Bożej_4

 

 

Zapraszamy do: