W ostatni piątek, 2 czerwca 2017 roku obchodziliśmy w Jasienicy 100-lecie istnienia szkoły w naszej miejscowości. Oficjalny, uroczysty program rozpoczął się o godz. 15:00 od Mszy św. którą celebrował w naszym kościele Ksiądz Dziekan Dariusz Skwarski. Świątynia wypełniła się przybyłymi gośćmi. Obecnych było wielu przedstawicieli władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, władz oświatowych, wiele delegacji ze szkół i instytucji oświatowych, delegacja OSP Jasienica, wielu emerytowanych nauczycieli i dyrektorów szkoły, absolwentów, uczniów i mieszkańców Jasienicy.

Po uroczystej liturgii, w której aktywnie uczestniczyli nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej dostojny jubileusz.

Następnie wszyscy przeszli do sali gimnastycznej, gdzie mogli wziąć udział w dalszej części przygotowanego programu. Pani Dyrektor dokonała oficjalnego powitania gości, odczytano oficjalne listy od władz kościelnych i państwowych, wygłoszono przemówienia, wręczono okolicznościowe dyplomy i medale.

Wszyscy z radością obejrzeli i wysłuchali przygotowany przez dzieci i młodzież program artystyczny. Dzieciaki z właściwą im żywiołowością zaprezentowały całe 100 lat historii szkoły. Od czasów dwudziestolecia międzywojennego, przez ciężki czas wojny, niełatwe lata odbudowy, nieco weselsze lata 60-te i 70-te, aż po współczesność.

Na koniec przyszedł czas na zwiedzanie wszystkich przygotowanych wystaw, przeglądanie kronik szkolnych, które tego dnia zostały udostępnione oraz bardziej prywatne spotkania i rozmowy. Nierzadko pełne radości i łez.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które wykonał pan Zdzisław Mędrzycki.

100-lecie Szkoły w Jasienicy_17 100-lecie Szkoły w Jasienicy_23 100-lecie Szkoły w Jasienicy_54 100-lecie Szkoły w Jasienicy_74

 

 

Zapraszamy do: