Okres Wielkiego Postu powoli dobiega końca. 9 kwietnia 2017 r. Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Na początku każdej Mszę św. tego dnia ksiądz Proboszcz wraz z całą służbą ołtarza wkraczał uroczyście i procesyjnie do nawy głównej kościoła, by tam rozpocząć pierwsze czytanie. Z tego samego miejsca zaczynało się również święcenie przyniesionych przez wiernych palm.

W czasie liturgii czytana była Męka Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza.

 

Niedziela Palmowa AD 2017_01 Niedziela Palmowa AD 2017_06 Niedziela Palmowa AD 2017_12 Niedziela Palmowa AD 2017_14

 

 

Zapraszamy do: