• IMG_8112.jpg
 • IMG_9366.jpg
 • IMG_1469.jpg
 • DSC_00320030.jpg
 • WITR_0003.jpg
 • IMG_1879.jpg
 • IMG_8967.jpg
 • IMG_4014.jpg
 • IMG_6317.jpg
 • IMG_1326.jpg
 • IMG_2315.jpg
 • IMG_3501.jpg
 • IMG_0407.jpg
 • CRW_3173.jpg
 • IMG_5761.jpg
 • IMG_0414.jpg
 • IMG_3508.jpg
 • IMG_8443.jpg
 • IMG_1512.jpg
 • IMG_9612.jpg
 • WITR_0002.jpg
 • IMG_4725IMG_3739.jpg
 • IMG_1115.jpg
 • IMG_8807.jpg
 • IMG_4150IMG_3739.jpg
 • IMG_3523.jpg
 • IMG_9409.jpg
 • IMG_4130.jpg
 • IMG_0126.jpg
 • WITR_0010b.jpg
 • CRW_3178b.jpg
 • IMG_2873.jpg
 • IMG_4370.jpg

 

Czytanie na dziś

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 1. Dzień powszedni

  (Rdz 17, 3-9)
  Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: "Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało przez pokolenia jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki i będę ich Bogiem". Potem rzekł Bóg do Abrahama: "Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze Mną".

  (Ps 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9)

  Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

  Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze,
  zawsze szukajcie Jego oblicza.
  Pamiętajcie o cudach, które On uczynił,
  o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

  Potomkowie Abrahama, słudzy Jego,
  synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
  On, Pan, jest naszym Bogiem,
  Jego wyroki obejmują świat cały.

  Na wieki pamięta o swoim przymierzu,
  obietnicy danej tysiącu pokoleń,
  o przymierzu, które zawarł z Abrahamem,
  przysiędze danej Izaakowi.

  (Ps 95 (94), 8a. 7d)
  Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

  (J 8, 51-59)
  Jezus powiedział do Żydów: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki". Rzekli do Niego Żydzi: "Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?" Odpowiedział Jezus: "Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się". Na to rzekli do Niego Żydzi: "Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?" Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem". Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

 2. Przymierze, które Bóg zawarł z ludzkością we krwi Chrystusa, jest dalszym ciągiem tej samej historii zbawienia, w której w przeszłości uczestniczył Abraham. Bóg jest wierny swojej obietnicy. Jezus ogłasza "swój dzień", czyli moment zawarcia Nowego Przymierza, i nie powstrzymują Go drwiny ani wrogość ze strony słuchaczy. Przymierze zawarte w krzyżu Jezusa Chrystusa pozostanie niezniszczalne, nie unieważni go żaden grzech ani żadna ludzka niewierność.

  Maciej Zachara MIC, "Oremus" Wielki Post i Triduum Paschalne 2003, s. 149

 3. KS. DOLINDO RUOTOLO, KS. ROBERT SKRZYPCZAK

  W twej duszy jest niebo. Konferencje i świadectwa

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=48474

  Przeczytaj świadectwo duchowej córki ks. Dolindo Ruotolo i jego wyjątkowe katechezy. Niezwykłe świadectwo Enziny Cervo, najbliższej duchowej córki ks. Dolindo, do niedawna było zamknięte w archiwach rodzinnych i w aktach postulatora procesu beatyfikacyjnego. Tymczasem historia ks. Dolindo wywołuje kolejne pytania. Jak widzieli go najbliżsi? Jak się modlił? Jakie cuda wypraszał za życia i po śmierci? W kościołach Neapolu wytrwale głosił do ośmiu kazań dziennie – co mówił podczas nich?