• IMG_0126.jpg
 • IMG_0414.jpg
 • IMG_9409.jpg
 • WITR_0010b.jpg
 • IMG_4725IMG_3739.jpg
 • IMG_2315.jpg
 • IMG_1879.jpg
 • IMG_0407.jpg
 • IMG_9366.jpg
 • IMG_1512.jpg
 • IMG_8807.jpg
 • IMG_4014.jpg
 • IMG_8112.jpg
 • DSC_00320030.jpg
 • IMG_2873.jpg
 • IMG_5761.jpg
 • IMG_1326.jpg
 • CRW_3173.jpg
 • IMG_3523.jpg
 • WITR_0002.jpg
 • IMG_3508.jpg
 • IMG_9612.jpg
 • IMG_6317.jpg
 • IMG_8443.jpg
 • IMG_4370.jpg
 • IMG_1115.jpg
 • IMG_1469.jpg
 • IMG_4150IMG_3739.jpg
 • IMG_8967.jpg
 • IMG_4130.jpg
 • IMG_3501.jpg
 • CRW_3178b.jpg
 • WITR_0003.jpg

 

Czytanie na dziś

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 1. Wspomnienie Świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny

  (Wj 16,1-5.9-15)
  Synowie Izraela wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, piętnastego dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza: Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie. Lecz w dniu szóstym zrobią zapas tego, co przyniosą, a będzie to podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie. Mojżesz rzekł do Aarona: Powiedz całemu zgromadzeniu Izraelitów: Zbliżcie się do Pana, gdyż słyszał wasze szemrania. W czasie przemowy Aarona do całego zgromadzenia Izraelitów spojrzeli ku pustyni i ukazała się im w obłoku chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami: Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: Co to jest? - gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm.

  (Ps 78,18-19.23-28)
  REFREN: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

  Na próbę wystawili w sercach swoich Boga,
  żądając strawy dla swego łakomstwa.
  Mówili przeciw Bogu: „Czyż Bóg potrafi
  stół nakryć na pustyni?”

  Jednak z góry wydał rozkaz chmurom
  i bramy nieba otworzył.
  Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia,
  podarował im chleb niebieski.

  Spożywał człowiek chleb aniołów,
  zesłał im jadła do syta.
  Wzbudził na niebie wiatr od strony wschodu,
  mocą swą przywiódł wiatr południowy.

  I zesłał na nich mięso jak chmurę pyłu,
  ptaki skrzydlate jak morski piasek.
  Sprawił, że pospadały na ich obóz,
  dokoła ich namiotów.

  Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki

  (Mt 13,1-9)
  Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!

 2. Dzisiejsze wspomnienie świętych Joachima i Anny przypomina nam, że pierwszym miejscem, z którego wychodzą ludzie święci, jest rodzina. Rodzina jako wspólnota osób jest również pierwotnym znakiem najdoskonalszej rodziny, jaką jest Trójca Święta. Rodzina jest miejscem świętym, gdyż przez powoływanie nowego życia uczestniczy w Bożym dziele stworzenia, dlatego też jest tak bardzo atakowana przez nieprzyjaciela. Świadomi świętości rodziny, umacniajmy się Chlebem eucharystycznym, aby z niego czerpać siłę do pokonywania codziennych trudności.

  Joanna Woroniecka-Gucza, „Oremus” lipiec 2007, s. 119

 3. Ewangelia 2018. Droga, Prawda i Życie. Miękka oprawa. Mały format
  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=46942
  Książka jest podstawową pomocą dla każdego, kto chce uczynić słowo Boże stałym, codziennym towarzyszem swojego życia oraz chce je rozważać według klucza roku liturgicznego. Książka zawiera pełny tekst Ewangelii na każdy dzień 2018 roku oraz odnośniki do czytań biblijnych na dany dzień. Każda Ewangelia została opatrzona rozważaniem oraz krótką modlitwą inspirowaną słowem Bożym. Pomagają one ukierunkować osobistą refleksję i pełniej zrozumieć nauczanie Chrystusa. W książce znajdują się również przypomnienia o uroczystościach i świętach kościelnych, o liturgicznych wspomnieniach świętych i błogosławionych rozważania Drogi krzyżowej, Różańca, tekst Godzinek o Najświętszej Maryi Panny, najważniejsze litanie, Kompletę i wiele innych modlitw.