W Wielką Sobotę, wieczorem uczestniczyliśmy w liturgii Wigilii Paschalnej. Rozpoczynając nabożeństwo ksiądz proboszcz w ciszy wyprowadził służbę ołtarza i wiernych, którzy zebrali się w ciemnym kościele poza jego mury. Na zewnątrz wszyscy zgromadzili się wokół płonących cierni, nad którymi pobłogosławiony został nowy Paschał. Następnie świeca została zapalona od płomieni ogniska i uroczyście wniesiona do wciąż ciemmnej świątyni. Ministranci, a później pozostali wierni zapalali swoje świece od Paschału i kościół powoli wypełnił się światłem.

W dalszej części liturgii wysłuchaliśmy wielu czytań ze Starego Testamentu i psalmów. W tym czasie uroczyście zagrały organy i odezwały się dzwonki, które milczały od Wielkiego Czwartku. W drugiej części nabożeństwa wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne. Pobłogosławiona została woda, której zaczerpnęli ministranci i podali pozostałym zgromadzonym, tak by wszyscy mogli uczynić tą wodą znak krzyża.
Na zakończenie wielkosobotniej liturgii ksiądz proboszcz w asyście strażaków przeniósł Najświętszy Sakrament do kaplicy Grobu Pańskiego.

Płonące ciernie Ksiądz proboszcz zapala Paschał Procesja z Paschałem Zgromadzeni wierni Ksiądz proboszcz nalewa wodę do miseczek

Zapraszamy do: