Wakacje to okres intensywnych prac wokół kościoła. Korzystając z dobrej pogody przeprowadzono prace mające na celu oczyszczenie i zabezpieczenie dachu na plebanii. Wznowione zostały prace renowacyjne na koscielnej wieży. Elementy betonowe - krzyż wieńczący nasz kościół oraz słupy nośne wieży czyszczone są z nalotów i porostów, następnie impregnowane, zabezpieczane przed glonami i malowane specjalną farbą, tworzącą powłokę zabezpieczającą przed wilgocią i innymi czynnikami atmosferycznymi. Od kilku dni możemy już podziwiać odrestaurowany krzyż.

Przed furtkami prowadzącymi z terenu kościelnego na cmentarz oraz ze świetlicy na parking wybrukowane zostały chodniki. Przed furtką z terenu świetlicy i przed bramą główną kościoła powstały otoczone krawężnikami skwerki, na których ułożono kamienie wykopane niegdyś przy budowie świątyni.
Wciąż trwają prace przy pomniku ofiar II wojny światowej. Kamień z tablicą pamiątkową spoczął już na swoim docelowym miejscu. Prace nad wybrukowaniem placyku wokół pomnika także zbliżają się do końca.
Schody znajdujące się przy wejściach bocznych kościoła, od wschodu i od zachodu zostały oddzielone od ścian budynku. Ma to zapobiec dalszemu wsiąkaniu wody opadowej w mury kościoła. Nad jednymi i drugimi schodami znajdują się ujścia rur spustowych orynnowania dachu naszej świątyni. Do tej pory spływająca woda rozlewała się na schodach i zamiast spływać do ziemi, wsączała się w ściany. Część schodów od strony zachodniej została rozebrana, ponieważ po zamurowaniu znajdujących się tam wcześniej drzwi nie były juz potrzebne. Krawędzie schodów zabezpieczone zostaną ściankami - tak jak przed wejściem głównym.

Remont dachu na plebanii Przy kamieniu Rozbiórka części bocznych schodów Prace przy renowacji słupów wieży Kamienie na nowym skwerku

 

Zapraszamy do: