W ostatnich dniach października 2016 roku pojawił się w naszej świątyni nowy obraz. Jest to naturalnych rozmiarów portret św. Stanisława Papczyńskiego - polskiego kapłana, zakonnika, kaznodziei, początkowo pijara, a następnie założyciela i pierwszego przełożonego generalnego Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP.

Św. Stanisław Papczyński jest patronem dzieci nienarodzonych, rodziców pragnących potomstwa oraz dzieci mających trudności w nauce.

Na stronie internetowej www.stanislawpapczynski.org/pl/ można znaleźć wiele przydatnych informacji. Umieszczono tam m. in. kilka biografii, kalendarium życia, pisma św. Stanisława Papczyńskiego, modlitwy do niego i wiele innych.

 Obraz ten jest darem małżonków Cecylii i Władysława Sycik i całej ich rodziny - podziękowaniem jubilatów za ich 60-lecie małżeństwa.

001 002 003 004 005

 

Zapraszamy do: