W czwartek, 11 czerwca 2015r. miało miejsce kolejne spotkanie klubu historycznego. Tym razem gościliśmy w świetlicy parafialnej lokalnego historyka pana Marcina Ołdaka. Spotkanie miało charakter organizacyjny i zapoznawczy. Z panem Marcinem widzieliśmy się wszyscy po raz pierwszy i znaliśmy go jedynie z publikacji w prasie lokalnej.

Głównym celem czwartkowego spotkania było zaproszenie pana Marcina do współpracy nad naszym projektem filmu dokumentalnego poświęceonego wydarzeniom z sierpnia 1944r. w Jasienicy.

Okazało się, że pan Marcin słyszał już o nas i nieco nas zna - głównie z tego, co tutaj zamieszczamy. Łączy nas pasja do historii naszego regionu, ze szczególnym naciskiem na historię wsi.

Dyskusja potoczyła się swobodnie i objęła dzieje Jasienicy i okolicy od czasów średniowiecza po czasy Polski powojennej. Usłyszeliśmy wiele ciekawostek dotyczących naszej miejscowości - m. in. taką, że najstarsze znane zapiski w naszej gminie dotyczą właśnie Jasienicy. Pan Ołdak przywiózł ze sobą SŁOWNIK HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY ZIEMI WARSZAWSKIEJ W ŚREDNIOWIECZU, wydany pod redakcją panów Adama Wolfa i Kazimierza Pacuskiego przez Instytut Historyczny PAN, gdzie pod hasłem JASIENICA możemy przeczytać np., że w roku 1414 Anna Dadźboga z Sękocina sprzedała swoje udziały w Jasienicy Wawrzyńcowi z Targowego, wojskiemu warszawskiemu  za 15 kóp groszy praskich. Słownik dostępny jest też w Internecie: www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?q=jasienica&d=11&t=1

Cel spotkania został osiągnięty. Pan Marcin zapewnił, że pomysł, by uwiecznić wspomnienia seniorów na filmie jest dobry oraz, że będzie nas wspierał w tym projekcie.

001 002 004 } 007

Zapraszamy do: