• WITR_0002.jpg
 • IMG_9409.jpg
 • g03.jpg
 • IMG_9612.jpg
 • dji_0614.jpg
 • CRW_3178b.jpg
 • IMG_1469.jpg
 • 01.jpg
 • IMG_8967.jpg
 • IMG_1879.jpg
 • dji_0653.jpg
 • IMG_2873.jpg
 • IMG_2315.jpg
 • IMG_3523.jpg
 • IMG_8807.jpg
 • d02.jpg
 • IMG_4725IMG_3739.jpg
 • WITR_0003.jpg
 • IMG_9366.jpg
 • IMG_4150IMG_3739.jpg
 • IMG_1326.jpg
 • CRW_3173.jpg
 • IMG_0414.jpg
 • IMG_8443.jpg
 • IMG_4014.jpg
 • IMG_3508.jpg
 • IMG_5761.jpg
 • IMG_4130.jpg
 • IMG_8112.jpg
 • IMG_0126.jpg
 • DSC_00320030.jpg
 • IMG_3501.jpg
 • IMG_1115.jpg
 • WITR_0010b.jpg
 • IMG_6317.jpg
 • IMG_1512.jpg
 • IMG_0407.jpg
 • IMG_4370.jpg

 

W czwartek, 11 czerwca 2015r. miało miejsce kolejne spotkanie klubu historycznego. Tym razem gościliśmy w świetlicy parafialnej lokalnego historyka pana Marcina Ołdaka. Spotkanie miało charakter organizacyjny i zapoznawczy. Z panem Marcinem widzieliśmy się wszyscy po raz pierwszy i znaliśmy go jedynie z publikacji w prasie lokalnej.

Głównym celem czwartkowego spotkania było zaproszenie pana Marcina do współpracy nad naszym projektem filmu dokumentalnego poświęceonego wydarzeniom z sierpnia 1944r. w Jasienicy.

Okazało się, że pan Marcin słyszał już o nas i nieco nas zna - głównie z tego, co tutaj zamieszczamy. Łączy nas pasja do historii naszego regionu, ze szczególnym naciskiem na historię wsi.

Dyskusja potoczyła się swobodnie i objęła dzieje Jasienicy i okolicy od czasów średniowiecza po czasy Polski powojennej. Usłyszeliśmy wiele ciekawostek dotyczących naszej miejscowości - m. in. taką, że najstarsze znane zapiski w naszej gminie dotyczą właśnie Jasienicy. Pan Ołdak przywiózł ze sobą SŁOWNIK HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY ZIEMI WARSZAWSKIEJ W ŚREDNIOWIECZU, wydany pod redakcją panów Adama Wolfa i Kazimierza Pacuskiego przez Instytut Historyczny PAN, gdzie pod hasłem JASIENICA możemy przeczytać np., że w roku 1414 Anna Dadźboga z Sękocina sprzedała swoje udziały w Jasienicy Wawrzyńcowi z Targowego, wojskiemu warszawskiemu  za 15 kóp groszy praskich. Słownik dostępny jest też w Internecie: www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?q=jasienica&d=11&t=1

Cel spotkania został osiągnięty. Pan Marcin zapewnił, że pomysł, by uwiecznić wspomnienia seniorów na filmie jest dobry oraz, że będzie nas wspierał w tym projekcie.

001 002 004 } 007

Zapraszamy do: